Zoznam použitej literatúry

1.Catlíková, M.: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúre. Nitra, Enigma 1997.
2.Kalinčiak, J.: Reštavrácia. Bratislava, Tatran 1983.
3.Minárik, J. a kol.: Literárna rukoväť. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1984.
4.Obert, V. a kol.: Literatúra pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl. Bratislava, Litera 1994.
5.Rosenbaum, K. a kol.: Encyklopédia slovenských spisovateľov 1.zväzok. Bratislava, Vydavateľstvo Obzor 1984.
6.Škultéty, J.: O romantizme. Martin, Matica slovenská 1987.
7.Žilka, J. a kol.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy. Bratislava, Litera 1997.