Bibliografia

Autory pod vedením Mikulu,V. : Slovník slovenských spisovateľov. Libri 1999, Praha.
  
Kolektív autorov: Slovenský literárny album. Obzor 1968, Bratislava.
Pišút, M. : Romantizmus v slovenskej literatúre. Slovenský spisovateľ 1974, Bratislava.
Autory pod vedením Rosenbauma, K. : Encyklopédia slovenských spisovateľov 1. zväzok. Obzor 1984, Bratislava.
Rezník, J. : Po literárnych stopách na Slovensku. Mladé letá 1982, Bratislava.
Kolektív autorov: Literárna rukoväť. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1984, Bratislava.
Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava.
Internet