Charakteristika postáv

V diele vystupuje pomerne veľa postáv ale iba niektoré z nich zohrávajú dôležitú rolu vo vývoji deja. Viac sa tu presadzuje súboj celých rodov a skupín. Kalinčiak napriek tomu dokázal jednotlivé postavy a ich vlastnosti výborne vykresliť. Rod Bešeňovských:
Adam Bešeňovský
Je strýcom Štefana Levického, ústredná postava rodu Bešeňovských a zároveň súčasný vicišpán v Záhorskej stolici. ,,… v Záhorskej stolici bo tu býval pán Adam Bešeňovský, od pätnásť rokov prvý vicišpán a tak hlava všetkého, čokoľvek sa v stolici od toľko rokov robilo." /1.
Pred Reštavráciou sa musel ako správny kandidát správať k zemanom milo a zdvorilo, aj keď mu to nebolo vždy po vôli a počúvať aj ich nepríjemné reči s úsmevom. 

    „Ako domáci pán musel všetko zniesť, pred reštavráciou každé slovo i najchudobnejšieho zemana so sladkou tvárou prijať…. .“
/2.
Hoci bol veľmi majetný, nerád púšťal peniaze z ruky a odmietal i svojej sestre dlžoby zaručiť.
„Kto sa ručí, ten sa mučí.“ /3.
Bol veľmi vzdelaný a uvedomelý.
„Adam bol dobrý latinár a poznal v Horácovi každý, a keď prišla reč o Cicerovi,, to len tak z rukáva sypal jeho pekné výpovede…. /4.
Nadovšetko má rád svoju jedinú dcéru Annu a je k nej úprimný, no snaží sa ju vydať za bohatého grófa proti jej vôli. Tá ľúbi Štefana, ktorému dal Adam podmienku:
 ,,…že keď Štefan bude vicišpánom, potom dostane Anuľku, ale pomyslel si: Na svätého Vida, čo nebude nikda." /5. tu sa prejavuje aj Adamova neúprimnosť.
Je opatrný, vypočítavý a prefíkaný. S každým sa snažil byť zadobre kvôli volebným hlasom, no po reštavrácii sa naduje a obráti každému chrbtom.
,,Pomôže ten -pokiaľ je nie po reštavrácii ,áno; ale potom? -Potom sa nafúka, naduje ako moriak…" / 6.
Matiáš Bešeňovský:
Bol človek slabého charakteru, ktorý má na zemanov veľký vplyv, dokáže ich privábiť na stranu Bešeňovských a navyše je veľmi obozretný a výrečný.
Najdôležitejší „vábnik“ pred reštavráciou. Je veľmi prelietavý a pre peniaze ochotný urobiť čokoľvek, dokonca zradiť aj najbližšieho príbuzného.
„Potom na každý možný spôsob hľaďte Matiáša Bešeňovského preplatiť, bo to je figliar klincami vybíjaný a ten jediný je vstave nám svojou papuľou všetko pokrižlikovať, bo má oči ako jazvec, vidí, i kde by vidieť nemal, a drobný zemania radi s ním dujú do jednej trúby. Ale s prázdnou rukou neustávajte sa k nemu, bo uňho platí turák a slúžiť bude  za groš i čertovi i pánubohu.“ /7.
     

No je veľmi zbabelý a pod nátlakom sa rýchlo priznáva k zrade.
Anuľka:
Málo výrazná postava, ktorá pôsobí sviežim dojmom. Je veľmi pekná, vtipná, roztopašná, rada si doberá ľudí a je i veľmi láskavá.
Nedá sa oslniť grófskym titulom.
„ale keď ho ani ešte neznám, nuž sa mi hádam preto ani jedno z obidvoch nepáči.“ /8.
Má rada Štefana a je mu verná.
,,Ach, rada ťa, rada ťa ako mačka vtáčka a strelec zajačka ,ty moje potešenie, srdce z kalerábu a duša z lopúša." /9.
Rod Levických:
Ondrej Levický:
V diele vykonal veľa dobrého pre Levických aj Potockých. Je to druhý strýc Štefana Levického, ktorému zaplatil aj školné, i keď nie je taký bohatý ako Adam. Veľmi si zakladá na svojej rodine. Je advokátom, premýšľa veľmi racionálne a vždy si ide za svojím cieľom.
 ,,…ale bol predsa hlavou famílie, ktorou sa každý pýšil vediac, čo si ten do vezme, to i urobiť musí. Celá família sa pred jeho múdrosťou klonila…“/10.
Dokáže si presadiť svoj názor aj proti bohatším zemanom a vzoprieť sa im, hoci sám nie je vysoko postavený.
„A vy, páni bratia, hore sa! Nedajme sa tupiť za to, že sme chudobní- ukážme mu, že je jeden zeman ako druhý!“ /11.
Štefan Levický:
Pracuje ako slúžny v dome u svojho strýca Adama a pomáha mu pri úradovaní. Napriek tomu, že pochádza z chudobnej rodiny, je vzdelaný a dobre ovláda maďarčinu. Mladý človek, medzi ľuďmi obľúbený.
„… pán slúžny Štefan Levický, šuhaj mladý, ale vrtký a švárny, a k tomu taký prívetivý… .“ /12.
Organizoval všetky hostiny v dome sám.
Dnes pri veľkej hostine prijíma pán Štefan hostí, on viedol poriadok v dome… .“ /13.
Vďaka strýcovi Ondrejovi sa stal druhým vicišpánom.
„Tak sa stal Štefan Levický druhým vicišpánom, a tu bys len bol videl radosť jeho celej famílie! /14.
Ďalšie postavy: Peter Barina- spája dej príbehu, Ján Potocký, Gróf Želinský