Problémy a konflikty diela

           Autor v tomto diele zobrazil viac problémov ako konfliktov. Myslím si, že základným problémom, na ktorý chcel autor poukázať, bolo samotné zemianstvo. Chcel načrtnúť nedostatky zemianskej spoločnosti, ktorú vykreslil veľmi realisticky. Zemania sú sedliakom nadradení, no neprávom, čo autor dokazuje ich správaním. Kalinčiak pomocou politických a spoločenských dejov poukazuje na morálne problémy vtedajšej doby.

                    

                               Problémy:

        Slabosť pre alkohol– Kandidáti získavajú hlasy aj pomocou zemanských „pitiek“ pri hostinách, na ktorých alkohol nesmie chýbať ani najchudobnejšiemu zemanovi. Tí mu rýchlo podľahnú, keďže pred Reštavráciou sa im ho dostane neúrekom a potom je ich už ľahko presvedčiť, ktorého z kandidátov majú voliť. 
 .,,U pána Adama bolo veselo. Páni bratia jedli, pili, kričali, verili sa, že sa skôr nebo na zem zrúti….."/14.

       

          Správanie sa k nižšie postaveným spoločenským vrstvám– Sedliaci boli voči zemanom v spoločnosti bezmocní, nerešpektovaní. V celkovom hľadisku však zemania boli závislí na ich práci. Chudobní ľudia si neskôr uvedomili, že sú potrební iba pred Reštavráciou, a preto im začalo byť jedno, kto vyhrá. ,,Pomôže ten -pokiaľ je nie po reštavrácii ,áno; ale potom? -Potom sa nafúka, naduje ako moriak…" / 6.

       

         Úplatky, chamtivosť, lakomstvo, zrada– mnohé z týchto problémov môžeme nájsť aj v dnešnej dobe. Autor pomocou činov postáv poukazuje na zlé vlastnosti doby.
„… tešievali sa na príchod reštavrácie, vediac, že vtedy má každý zeman, hoc by ináč grošom smrdel, všetkého dostatok, a potom užili času… .“ /15. – kandidáti sa ich snažili pomocou darov a veľkolepých hostín uplatiť na svoju stranu.

        Lakomstvo si najlepšie môžeme všimnúť na postave Adama Bešeňovského: „… vytiahol z neho dvadsiatnik biely ako srieň, držal ho dlho medzi dvoma prstami, akoby sa s najväčším miláčikom mal rozlúčiť… .“ /16.

       Zrada a chamtivosť sa najviac prejavuje u Matiáša Bešeňovského:
„ Ale s prázdnou rukou neustávajte sa k nemu, bo uňho platí turák a slúžiť bude  za groš i čertovi i pánubohu.“/7.

       

    Postavenie žien v spoločnosti
Ženy v diele nehrajú veľkú úlohu- iba jedna ženská postava. Ženy mali v tom období aj iné postavenie v domácnosti.

                           Konflikty:

       Adam Bešeňovský vs. Ján Potocký– títo dvaja kandidáti, ktorí majú veľmi vyhranený vzťah, sa uchádzajú o miesto vicišpána v Záhorskej stolici. Snažia sa získať voličov na svoju stranu aj špinavými praktikami- zhadzujú sa a ohovárajú sa navzájom. Po voľbách sa nakoniec zmieria- Ján Potocký sa stáva vicišpánom a Adam Bešeňovský je vyvolený kráľom za konsiliára a povolaný do Budína.

      Adam Bešeňovský vs. Ondrej Levický– ich konflikt pramení z lásky Štefana Levického a Anny Bešeňovskej. Ondrej, podporovaný dedinčanmi, žiada Adama, aby svoju dcéru vydal za Štefana. Ten to spočiatku nechce dovoliť, no po reštavrácii s ich svadbou napokon súhlasí.

     Láska vs. Peniaze a moc– Anna a Štefan sa majú veľmi radi. Anuľkin oco však o svadbe nechce ani počuť. Má v pláne vydať svoju dcéru za bohatého grófa Želinského, aby získal peniaze a moc. Napokon sa všetko vyrieši v prospech lásky a Anka sa za Štefana vydá.

    Matiáš Bešeňovský vs. Potockého stránka– tí spočiatku získajú výborného vábiča hlasov v osobe Matiáša na svoju stranu. S vidinou veľa peňazí ich však zradí a postaví sa na stranu súčasného vicišpána. Prívrženci Potockého mu však pripravia dokonalú príučku. Odsúdia ho za vierolomstvo na rozsudok smrti, no po zákroku švagra Petra Barinu dostane 11 palíc a musí opäť kortešovať za Potockého.