Reštavrácia – obsah diela

Dej sa odohráva v devätnástom storočí v Záhorskej stolici, vtedajšej časti Uhorska, v rušnom období pred stoličnými vo
ľbami- reštavráciou. Proti sebe stoja dve mocné rodiny: Potocký a Bešeňovský, ktoré robia všetko preto, aby získali miesto vicišpána pre seba.
Adam Bešeňovský, súčasný vicišpán, pripraví oslavu, na ktorú sú pozvaní aj dvaja priatelia Matiáš Bešeňovský a Peter Barina. Prítomný je aj slúžny vo vicišpánovom dome Štefan Levický. Adam Bešeňovský sľúbi, že ak sa
Štefan stane vicišpánom, dá mu za ženu svoju dcéru Anuľku. Štefanov strýko Ondrej Levický mu chce pomôcť, a preto odchádza od Adama a stretáva sa s jeho súperom vo voľbách Jánom Potockým. Spolu uzavrú dohodu, že celá rodina Levických sa pridá na jeho stranu. Ak sa ale Potocký stane vicišpánom, musí za odmenu vymenovať Štefana za druhého vicišpána.
Potocký spolu s Ondrejom Levickým však chceli na svoju stranu získať aj Matiáša, ktorý by im vedel pred reštavráciou veľa pomôcť. Peter Barina sa pokúsil podplatiť Matiáša, ktorý mal práve finančné ťažkosti, a tak bez väčších problémov prešiel na stranu Potockého. Adam
Bešeňovský sa však o tejto zrade veľmi rýchlo dopočul a pri najbližšom stretnutí si s Matiášom pohovoril. Ten sa mu priznal, že tento krok spravil z núdze, lebo nemal čo do úst vložiť. Keďže Adam vedel, že mu Matiáš môže na potockého strane ešte veľa uškodiť a na svojej strane veľa pomôcť, ponúkol mu dvojnásobok peňazí, ako mu dal Potocký. Matiáš ponuku prijal. Táto druhá zrada ho však už prišla draho. Keď bol na ceste vozom spolu s niektorými ďalšími Bešeňovskými, stretli sa s vozom Potockých na ktorom bol aj Peter Barina. Rozpútala sa bitka, pri ktorej sa Matiáš Bešeňovský a Peter Barina stratili. Boli unesený záhadnými cudzincami do ich úkrytu, kde sa začal súd. Matiáša obvinili s krivoprísažníctva. Pôvodný trest bola smrť, ale Peter sa za svojho niekdajšieho priateľa prihovoril, a tak bol trest zmiernený na sto palíc. Nakoniec však dostal iba jedenásť palíc, keď prisahal, že už nikdy nezruší svoje slovo a nikdy viac neodstúpi od Potockého.
Ke
ď bol do reštavrácie len jeden deň, zemania sa zabávali v dome vicišpána. Nasledujúci deň sa mali dostaviť do Svätého Jakuba- miesta reštavrácie. Tú noc sa tak najedli a opili, že boli ráno veľmi ospalí a nevšimli si, že ich vezú opačným smerom.
Medzitým do
Svätého Jakuba dorazili na bohato zdobených kočoch dvaja kandidáti na vicišpána: Adam Bešeňovský a Ján Potocký. Ešte pred voľbami sa Potockovci postarali o zdržanie niektorých Adamových prívržencov. Aj vďaka tomu sa voľby skončili v prospech Potockého a ten, ako sľúbil, menoval Štefana Levického za druhého vicišpána. Ani Adam však nezostal naprázdno. Priniesli mu list, v ktorom bol povolaný za konziliára do Budína. Bol taký šťastný, že sa pomeril s Potockým a povolil svadbu Štefana a Anuľky.