Zoznam citovanej literatúry

   1. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 12

   2. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 18

   3. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 27

   4. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 26

   5. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 19

   6. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 9

   7. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 49

   8. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 25

   9. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 35 10. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 64 11. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 21 12. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 12 13. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 13 14. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 70 15. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 51 – 52 16. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 29 17. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 52 18. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 56 19. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 77 20. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 21 21. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 79 22. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 87 23. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 69 24. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 13 25. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 42 26. Kalinčiak, J. : Reštavrácia. Tatran 1981, Bratislava, strana 69